Krakchemia S.A

20.01.2023  TERMINY PRZEKAZYWANIA RAPORTÓW OKRESOWYCH W 2023 ROKU

 Terminy publikacji raportów okresowych w 2023 roku: 

Kwiecień

27.04.2023 (czwartek)

Raport roczny za 2022 rok

Maj

25.05.2023 (czwartek)

Raport za I kwartał 2023 roku

Wrzesień

28.09.2023 (czwartek)

Raport za I półrocze 2023 roku

Listopad

23.11.2023 (czwartek)

Raport za III kwartał 2023 roku

 

Krakchemia S.A. w  odniesieniu do terminów publikacji raportów okresowych w 2023 roku, na podstawie art. 19 ust. 11 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE - informuje, iż w 2023 roku obowiązują następujące okresy zamknięte:

  • 28 marzec – 27 kwiecień 2023 roku;
  • 25 kwiecień – 25 maj 2023 roku;
  • 29 sierpień – 28 wrzesień 2023 roku;
  • 24 październik –  23 listopad 2023 roku