Krakchemia S.A

Krakchemia S.A.
Magazyny
Administracja
Dział handlowy
Dział logistyki

KRAKCHEMIA S.A.

ul. Powstania Listopadowego 14  30-298 Kraków

tel. (012) 652 20 00
fax (012) 652 20 01

hurt@krakchemia.com.pl

NIP: 945-19-23-562
REGON:357220430
KRS: 0000217348
Numer rejestrowy BDO: 000054309

Szukasz kontaktu do wybranego działu?

 

Kontakt do Działu Granulatów Tworzyw Sztucznych
tel. 12 652 20 32, 12 652 20 33

Kontakt do Działu Surowców i Odczynników
tel. 12 652 20 50, 12 652 20 58

ZGŁASZANIE NIEPRAWIDŁOWOŚCI