Krakchemia S.A


18.12.2007
ZAWARCIE UMOWY KREDYTOWEJ Z PKO BP S.A.

21.11.2007 REZYGNACJA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ

12.11.2007 PUBLIKACJA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA III KWARTAŁ 2007 r.

8.11.2007 ZAWARCIE ZNACZĄCEJ UMOWY Z BASELL SALES & MARKETING COMPANY B.V. Z SIEDZIBĄ W PŁOCKU ORAZ BASELL ORLEN POLYOLEFINS SPRZEDAŻ SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W PŁOCKU

5.11.2007 ZMIANA TERMINU PUBLIKACJI RAPORTU ZA III KWARTAŁ 2007 ROKU

17.10.2007 POSTANOWIENIE O WPISIE KRAKCHEMIA S.A. JAKO WŁAŚCICIELA 100% UDZIAŁÓW MAXIMEX SP. Z O.O.

5.10.2007 REJESTRACJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH SPÓŁKI W KRAJOWYM DEPOZYCIE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

3.10.2007 WYZNACZENIE OSTATNIEGO DNIA NOTOWANIA PRAW DO AKCJI ZWYKŁYCH NA OKAZICIELA SERII B

3.10.2007 WPROWADZENIE DO OBROTU GIEŁDOWEGO AKCJI ZWYKŁYCH NA OKAZICIELA SERII A I B

27.09.2007 PUBLIKACJA RAPORTU PÓŁROCZNEGO ZA I PÓŁROCZE ROKU 2007

25.09.2007 PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO

24.09.2007 PUBLIKACJA TERMINÓW PRZEKAZYWANIA RAPORTÓW OKRESOWYCH W ROKU 2007

13.09.2007 ZATWIERDZENIE ANEKSU NR 3 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO

5.09.2007 PRZEDŁUŻENIE UMOWY KREDYTOWEJ Z BRE BANK S.A.

31.08.2007 ZATWIERDZENIE ANEKSU NR 2 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO

28.08.2007 ZMIANA UMOWY KREDYTOWEJ Z PKO BP S.A.

28.08.2007 PRZEDŁUŻENIE UMOWY KREDYTOWEJ Z BRE BANK S.A.

28.08.2007 PODSUMOWANIE OFERTY PUBLICZNEJ - UZUPEŁNIENIE

22.08.2007 WPROWADZENIE PRAW DO AKCJI ZWYKŁYCH NA OKAZICIELA SERII B SPÓŁKI DO OBROTU NA GIEŁDZIE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.

22.08.2007 REJESTRACJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH SPÓŁKI W KDPW

21.08.2007 DOPUSZCZENIE AKCJI SPÓŁKI DO OBROTU NA GIEŁDZIE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.

17.08.2007 PODSUMOWANIE OFERTY PUBLICZNEJ

13.08.2007 ZATWIERDZENIE ANEKSU NR 1 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO

7.08.2007 REJESTRACJA AKCJI W KDPW

7.08.2007 ZAWARCIE ZNACZĄCEJ UMOWY – NABYCIE UDZIAŁÓW MAXIMEX Sp. z o.o.

6.08.2007 USTALENIE CENY EMISYJNEJ AKCJI SERII B

3.08.2007 PUBLIKACJA OŚWIADCZENIA ZARZĄDU KRAKCHEMIA S.A. O STOSOWANIU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO

3.08.2007 PRZYSTĄPIENIE DO ESPI