Krakchemia S.A

18.03.2010

RAPORT OKRESOWY
SPRAWOZDANIE ROCZNE ZA 2009r

  

Pismo Prezesa Zarządu w formacie pdf

Sprawozdanie finansowe za 2009 rok w formacie pdf

Sprawozdanie z działalności KRAKCHEMIA S.A. za 2009 rok w formacie pdf

Sprawozdanie zawiera również:
- oświadczenie zarządu podpisane przez wszystkich członków zarządu spółki dotyczące sporządzonego rocznego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności spółki
- oświadczenie zarządu podpisane przez wszystkich członków zarządu spółki dotyczące podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych oraz biegłych rewidentów

Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego przez KRAKCHEMIA S.A. w formacie pdf

Opinia i Raport uzupełniający opinię podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z badania rocznego sprawozdania finansowego za 2009 rok w formacie pdf


13.11.2009

RAPORT OKRESOWY
ZA III KWARTAŁ 2009r

Sprawozdanie finansowe za III kwartał 2009 w formacie pdf

Informacja dodatkowa za III kwartał 2009 w formacie pdf


24.08.2009

RAPORT OKRESOWY
ZA I PÓŁROCZE 2009r

Sprawozdanie finansowe za I półrocze 2009 roku w formacie pdf

Sprawozdanie z działalności KRAKCHEMIA S.A. za I półrocze 2009 roku w formacie pdf

Sprawozdanie zawiera również:
- oświadczenie zarządu dotyczące sporządzonego półrocznego sprawozdania finansowego i  sprawozdania z działalności spółki
- oświadczenie zarządu dotyczące podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych oraz  biegłych rewidentów

Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z przeglądu sprawozdania finansowego za I półrocze 2009 roku w formacie pdf


14.05.2009

RAPORT OKRESOWY
ZA I KWARTAŁ 2009r

Sprawozdanie finansowe za I kwartał 2009 w formacie pdf


Informacja dodatkowa za I kwartał 2009 w formacie pdf