Krakchemia S.A

13.11.2009    PUBLIKACJA RAPORTU KWARTALNEGO ZA III KWARTAŁ 2009 ROKU.


25.08.2009   
PODPISANIE ANEKSU DO UMOWY KREDYTOWEJ Z BRE BANK S.A.


24.08.2009   
PUBLIKACJA RAPORTU PÓŁROCZNEGO ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU.


22.07.2009   
ZMIANA STATUTU SPÓŁKI.


16.07.2009   
WYBÓR PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH SPÓŁKI.


13.07.2009   
ZAWARCIE UMOWY DYSTRYBUCYJNEJ Z FIRMĄ BIAXPLEN HOLDING LLC
                      Z SIEDZIBĄ W MOSKWIE – FEDERACJA ROSYJSKA.


02.07.2009   
UJAWNIENIE INFORMACJI POUFNEJ O ZAWARCIU UMOWY UBEZPIECZENIA.


18.06.2009   
ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY.


14.05.2009   
PUBLIKACJA RAPORTU KWARTALNEGO ZA I KWARTAŁ 2009 ROKU.


12.05.2009   
ZWOŁANIE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY NA DZIEŃ 18.06.2009R.


31.03.2009   
PODPISANIE ANEKSU DO UMOWY NAJMU POMIESZCZEŃ BIUROWYCH
                      I MAGAZYNOWYCH.


30.03.2009   
PUBLIKACJA RAPORTU ROCZNEGO ZA 2008 ROK.


26.03.2009   
PUBLIKACJA TERMINÓW PRZEKAZYWANIA RAPORTÓW OKRESOWYCH
                      W 2009 ROKU.


04.03.2009   
INFORMACJA DOTYCZĄCA STOSOWANIA DOBRYCH PRAKTYK SPÓŁEK NOTOWANYCH NA GPW.


04.03.2009   
POWOŁANIE CZŁONKA RADY NADZORCZEJ.

03.03.2009    NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY.


03.03.2009   
REZYGNACJA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ.


17.02.2009
    PUBLIKACJA PROJEKTÓW UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY
                      ZWOŁANE NA DZIEŃ 3.03.2009 R.


12.02.2009
    PUBLIKACJA  RAPORTU KWARTALNEGO ZA IV KWARTAŁ 2008 ROKU.

30.01.2009    PUBLIKACJA TERMINÓW PRZEKAZYWANIA RAPORTÓW OKRESOWYCH W 2009 ROKU.

22.01.2009    ZWOŁANIE NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
                      NA DZIEŃ 3.03.2009R.


19.01.2009
   PRZEDŁUŻENIE UMOWY KREDYTOWEJ Z KREDYT BANK S.A.