Krakchemia S.A

10.11.2011 Publikacja raportu kwartalnego za III kwartał 2011 roku.

24.10.2011 Przedłużenie gwarancji bankowej przez PKO BP S.A.


02.09.2011
Zawarcie znaczącej umowy.


29.08.2011
Podpisanie aneksu do umowy kredytowej z Bre Bank S.A.

26.08.2011 Publikacja raportu półrocznego za I półrocze 2011 roku.

19.07.2011 Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki.

30.06.2011 Podpisanie aneksu do znaczącej umowy.


11.05.2011
Publikacja raportu kwartalnego za I kwartał 2011 roku.

10.05.2011 Zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów.


09.05.2011
Zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów.

05.05.2011 Zmiana terminu publikacji raportu za I kwartał 2011 roku. 

22.04.2011 Zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów.

12.04.2011 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

16.03.2011 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krakchemia S.A. na dzień 12 kwietnia 2011r.

10.03.2011 Podpisanie aneksu do umowy kredytowej z Kredyt Bank S.A.

09.03.2011 Publikacja raportu rocznego za 2010 rok.

04.03.2011 Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2010 rok.

31.01.2011 Publikacja terminów przekazywania raportów okresowych w 2011 roku.

26.01.2011 Powołanie nowych członków Rady Nadzorczej Krakchemia S.A.

26.01.2011 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Krakchemia S.A.


24.01.2011
Podpisanie aneksu do umowy kredytowej z Kredyt Bank S.A.

10.01.2011 Publikacja wykazu raportów bieżących i okresowych za 2010 rok.