Krakchemia S.A

RAPORT NR 1/EBI/2011 Z DNIA 27.01.2011 r.

INFORMACJA DOTYCZĄCA STOSOWANIA DOBRYCH PRAKTYK SPÓŁEK NOTOWANYCH NA GPW

Zarząd Krakchemia S.A informuje, że w związku z brakiem umieszczenia na stronie internetowej Spółki uzasadnień kandydatur oraz życiorysów kandydatów na członka Rady Nadzorczej przed Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy z dnia 26.01.2011 r., nie zastosował pkt. II.1.5 Dobrych praktyk spółek notowanych na GPW.