Krakchemia S.A

27.12.2012 Zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów.

27.12.2012 Nabycie akcji spółki przez członka Rady Nadzorczej.

21.12.2012 Zawarcie znaczącej umowy.

21.12.2012 Podpisanie aneksu do umowy kredytowej z Kredyt Bank S.A.

18.12.2012 Zawarcie znaczącej umowy.

23.11.2012 Zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów.

23.11.2012 Nabycie akcji spółki przez członka Rady Nadzorczej.

12.11.2012 Podpisanie aneksu do umowy kredytowej z Kredyt Bank S.A.

09.11.2012Publikacja raportu kwartalnego za III kwartał 2012 roku.

28.08.2012 Podpisanie aneksu do umowy kredytowej z BRE BANK S.A.

24.08.2012 Publikacja raportu półrocznego za I półrocze 2012 roku.

18.07.2012 Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki.

22.06.2012 Zawarcie znaczącej umowy.

11.05.2012 Publikacja raportu kwartalnego za I kwartał 2012 roku.

12.04.2012 Udzielenie gwarancji bankowej przez PKO BP S.A.

10.04.2012 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

27.03.2012 Zawarcie znaczącej umowy.

15.03.2012 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRAKCHEMIA S.A. na dzień 10.04.2012 r.

14.03.2012 Publikacja raportu rocznego za 2011 rok.

02.02.2012 Przedłużenie gwarancji bankowej przez PKO BP S.A.

31.01.2012 Publikacja terminów przekazywania raportów okresowych w 2012 roku.

27.01.2012 Podpisanie aneksu do znaczącej umowy.

20.01.2012 Podpisanie aneksu do umowy kredytowej z Kredyt Bank S.A.

10.01.2012 Publikacja wykazu raportów bieżących i okresowych za 2011 rok.