Krakchemia S.A

14.03.2013

RAPORT OKRESOWY
SPRAWOZDANIE ROCZNE ZA 2012r

  

Pismo Prezesa Zarządu w formacie pdf

Sprawozdanie finansowe za 2012 rok w formacie pdf

Sprawozdanie z działalności KRAKCHEMIA S.A. za 2012 rok w formacie pdf

Sprawozdanie zawiera również:
- oświadczenie zarządu podpisane przez wszystkich członków zarządu spółki dotyczące sporządzonego rocznego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności spółki
- oświadczenie zarządu podpisane przez wszystkich członków zarządu spółki dotyczące podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych oraz biegłych rewidentów

Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego przez KRAKCHEMIA S.A. w formacie pdf

Opinia i Raport uzupełniający opinię podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z badania rocznego sprawozdania finansowego za 2012 rok w formacie pdf


09.11.2012

RAPORT OKRESOWY
ZA III KWARTAŁ 2012r

Skrócone sprawozdanie finansowe za III kwartał 2012 w formacie pdf


Informacja dodatkowa za III kwartał 2012 w formacie pdf


24.08.2012

RAPORT OKRESOWY
ZA I PÓŁROCZE 2012r

Sprawozdanie finansowe za I półrocze 2012 roku w formacie pdf


Sprawozdanie z działalności KRAKCHEMIA S.A. za I półrocze 2012 roku w formacie pdf


Sprawozdanie zawiera również:
- oświadczenie zarządu dotyczące sporządzonego półrocznego skróconego sprawozdania
  finansowego i sprawozdania z działalności spółki
- oświadczenie zarządu dotyczące podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych oraz
  biegłych rewidentów


Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z przeglądu sprawozdania finansowego za I półrocze 2012 roku w formacie pdf


11.05.2012

RAPORT OKRESOWY
ZA I KWARTAŁ 2012r

Sprawozdanie finansowe za I kwartał 2012 w formacie pdf


Informacja dodatkowa za I kwartał 2012 w formacie pdf