Krakchemia S.A

RAPORT NR 1/EBI/2013 Z DNIA 17.04.2013 r.

INFORMACJA DOTYCZĄCA STOSOWANIA DOBRYCH PRAKTYK SPÓŁEK NOTOWANYCH NA GPW

Zarząd Krakchemia S.A informuje, że Spółka nie umieściła na stronie internetowej uzasadnień kandydatur oraz życiorysów kandydatów na członków Rady Nadzorczej przed Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy, które odbyło się dnia 16.04.2013r. Kandydatury zostały zgłoszone podczas obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Tym samym Spółka nie zastosował pkt. II.1.5 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW.