Krakchemia S.A

30.12.2014 ZAWARCIE ZNACZĄCEJ UMOWY.

22.12.2014
PODPISANIE ANEKSU DO ZNACZĄCEJ UMOWY.

07.11.2014
PUBLIKACJA RAPORTU KWARTALNEGO ZA III KWARTAŁ 2014 ROKU.

21.10.2014 PODPISANIE ANEKSU DO UMOWY KREDYTOWEJ Z MBANK S.A. (POPRZEDNIO BRE BANK S.A.).

25.09.2014 PODPISANIE ANEKSU DO UMOWY KREDYTOWEJ Z MBANK S.A. (POPRZEDNIO BRE BANK S.A.).

26.08.2014 PODPISANIE ANEKSU DO UMOWY KREDYTOWEJ Z MBANK S.A. (POPRZEDNIO BRE BANK S.A.).

26.08.2014 PUBLIKACJA RAPORTU ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU.

21.07.2014 WYBÓR PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH SPÓŁKI.

02.07.2014 WYKAZ AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH CO NAJMNIEJ 5% GŁOSÓW NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU KRAKCHEMIA S.A. W DNIU 30 CZERWCA 2014R.

01.07.2014 WYKAZ UCHWAŁ PODJĘTYCH NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY KRAKCHEMIA S.A. W DNIU 30.06.2014R.

10.06.2014 PROJEKT UCHWAŁY ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA KRAKCHEMIA S.A. ZGŁOSZONY PRZEZ AKCJONARIUSZY

03.06.2014 ZWOŁANIE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA KRAKCHEMIA S.A.

09.05.2014 PUBLIKACJA RAPORTU KWARTALNEGO ZA I KWARTAŁ 2014 ROKU.

30.04.2014 PRZEDŁUŻENIE GWARANCJI BANKOWEJ UDZIELONEJ PRZEZ PKO BP S.A.

22.04.2014 ZAWARCIE ZNACZĄCEJ UMOWY.

19.03.2014 ZMIANA UDZIAŁU W OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW.

12.03.2014 PUBLIKACJA RAPORTU ROCZNEGO ZA 2013 ROK.

28.02.2014 PODPISANIE ANEKSU DO UMOWY KREDYTOWEJ Z PKO BP S.A.

31.01.2014 TERMINY PRZEKAZYWANIA RAPORTÓW OKRESOWYCH W 2014 ROKU.

24.01.2014 SPEŁNIENIE SIĘ WARUNKU DOTYCZĄCEGO ZAWARTEJ ZNACZĄCEJ UMOWY.

16.01.2014 ZAWARCIE ZNACZĄCEJ UMOWY.

16.01.2014 ZAWARCIE ZNACZĄCEJ UMOWY.

16.01.2014 ZAWARCIE ZNACZĄCEJ UMOWY.

16.01.2014 ZAWARCIE ZNACZĄCEJ UMOWY.

16.01.2014 ZAWARCIE ZNACZĄCEJ UMOWY.

09.01.2014 PRZEDŁUŻENIE GWARANCJI BANKOWEJ UDZIELONEJ PRZEZ PKO BP S.A.

Terminy publikacji raportów okresowych w 2014 roku:
 

Marzec

12.03.2014 (środa)

Raport roczny za 2013 rok

Maj

9.05.2014 (piątek)

Raport za I kwartał 2014 roku

Sierpień

26.08.2014 (wtorek)

Raport za I półrocze 2014 roku

Listopad

7.11.2014 (piątek)

Raport za III kwartał 2014 roku

 

Na podstawie Art. 159 ust. 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 o obrocie instrumentami finansowymi oraz w świetle harmonogramu publikacji raportów okresowych okresami zamkniętymi są:
 

·       12 styczeń  – 12 marzec 2014

·       25 kwiecień – 9 maj 2014

·       26 lipiec – 26 sierpień 2014

·       24 październik – 7 listopad 2014