Krakchemia S.A


28.12.2015 PRZEDŁUŻENIE GWARANCJI BANKOWEJ UDZIELONEJ PRZEZ PKO BP S.A.

16.12.2015
INFORMACJA OTRZYMANA OD OSOBY OBOWIĄZANEJ DO PRZEKAZANIA INFORMACJI

04.12.2015 INFORMACJA OTRZYMANA OD OSOBY OBOWIĄZANEJ DO PRZEKAZANIA INFORMACJI

10.11.2015
PUBLIKACJA RAPORTU KWARTALNEGO ZA III KWARTAŁ 2015 ROKU

03.11.2015
ZAWARCIE ZNACZĄCEJ UMOWY

29.10.2015
INFORMACJA OTRZYMANA OD OSOBY OBOWIĄZANEJ DO PRZEKAZANIA INFORMACJI

27.10.2015
ZAWIADOMIENIE W SPRAWIE ZWIĘKSZENIA UDZIAŁU W OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW
                  NA WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI

27.10.2015
INFORMACJA OTRZYMANA OD OSOBY OBOWIĄZANEJ DO PRZEKAZANIA INFORMACJI

21.10.2015
ZAWIADOMIENIE W SPRAWIE ZWIĘKSZENIA UDZIAŁU W OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW
                  NA WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI

21.10.2015 INFORMACJA OTRZYMANA OD OSOBY OBOWIĄZANEJ DO PRZEKAZANIA INFORMACJI

19.10.2015 PODPISANIE ANEKSU DO UMOWY KREDYTOWEJ Z MBANK S.A. (POPRZEDNIO BRE BANK S.A.)

02.10.2015
INFORMACJA OTRZYMANA OD OSOBY OBOWIĄZANEJ DO PRZEKAZANIA INFORMACJI

30.09.2015
INFORMACJA OTRZYMANA OD OSOBY OBOWIĄZANEJ DO PRZEKAZANIA INFORMACJI

25.09.2015 ZAWARCIE ZNACZĄCEJ UMOWY

26.08.2015
PUBLIKACJA RAPORTU ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

20.07.2015 WYBÓR PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH SPÓŁKI

17.07.2015
ZAWARCIE ZNACZĄCEJ UMOWY

12.05.2015 PUBLIKACJA RAPORTU KWARTALNEGO ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU

30.04.2015
WYKAZ AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH CO NAJMNIEJ 5% GŁOSÓW NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU KRAKCHEMIA S.A.
                  W DNIU 29 KWIETNIA 2015r.

30.04.2015
WYKAZ UCHWAŁ PODJĘTYCH NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY KRAKCHEMIA S.A. W DNIU 29.04.2015r.

01.04.2015
PRZEDŁUŻENIE GWARANCJI BANKOWEJ UDZIELONEJ PRZEZ PKO BP S.A.

01.04.2015
ZWOŁANIE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA KRAKCHEMIA S.A.

20.03.2015
ZAWARCIE ZNACZĄCEJ UMOWY.

20.03.2015
ZAWARCIE ZNACZĄCEJ UMOWY.

18.03.2015 PUBLIKACJA RAPORTU ROCZNEGO ZA 2014 ROK.

28.01.2015 TERMINY PRZEKAZYWANIA RAPORTÓW OKRESOWYCH W 2015 ROKU.

20.01.2015
ZAWARCIE ZNACZĄCEJ UMOWY.

20.01.2015
PODPISANIE ANEKSU DO UMOWY Z BANK POLSKI KASA OPIEKI S.A.

15.01.2015
PRZEDŁUŻENIE GWARANCJI BANKOWEJ UDZIELONEJ PRZEZ PKO BP S.A.

Terminy publikacji raportów okresowych w 2015 roku:
 

Marzec

18.03.2015 (środa)

Raport roczny za 2014 rok

Maj

12.05.2015 (wtorek)

Raport za I kwartał 2015 roku

Sierpień

26.08.2015 (środa)

Raport za I półrocze 2015 roku

Listopad

10.11.2015 (wtorek)

Raport za III kwartał 2015 roku

 

Na podstawie Art. 159 ust. 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 o obrocie instrumentami finansowymi oraz w świetle harmonogramu publikacji raportów okresowych okresami zamkniętymi są:
 

·       18 styczeń  – 18 marzec 2015

·       28 kwiecień – 12 maj 2015

·       26 lipiec – 26 sierpień 2015

·       27 październik – 10 listopad 2015