Krakchemia S.A


17.03.2016

RAPORT OKRESOWY
SPRAWOZDANIE ROCZNE ZA 2015r


Pismo Prezesa Zarządu w formacie pdf

Sprawozdanie finansowe za 2015 rok w formacie pdf

Sprawozdanie z działalności KRAKCHEMIA S.A. za 2015 rok w formacie pdf

Sprawozdanie zawiera również:
- oświadczenie zarządu podpisane przez wszystkich członków zarządu spółki dotyczące sporządzonego rocznego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności spółki
- oświadczenie zarządu podpisane przez wszystkich członków zarządu spółki dotyczące podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych oraz biegłych rewidentów

Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego przez KRAKCHEMIA S.A. w formacie pdf

Opinia i Raport uzupełniający opinię podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z badania rocznego sprawozdania finansowego za 2015 rok w formacie pdf


 

 
10.11.2015

RAPORT OKRESOWY
ZA III KWARTAŁ 2015r


Skrócone sprawozdanie finansowe za III kwartał 2015 w formacie pdf


Informacja dodatkowa za III kwartał 2015 w formacie pdf

 

 
26.08.2015

RAPORT OKRESOWY
ZA I PÓŁROCZE 2015r

 

Sprawozdanie finansowe za I półrocze 2015 roku w formacie pdf

Sprawozdanie z działalności KRAKCHEMIA S.A. za I półrocze 2015 roku w formacie pdf


Sprawozdanie zawiera również:
- oświadczenie zarządu dotyczące sporządzonego półrocznego skróconego sprawozdania
  finansowego i sprawozdania z działalności spółki
- oświadczenie zarządu dotyczące podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych oraz
  biegłych rewidentów


Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z przeglądu sprawozdania finansowego za I półrocze 2015 roku w formacie pdf

 

 

 
12.05.2015

RAPORT OKRESOWY
ZA I KWARTAŁ 2015r

Sprawozdanie finansowe za I kwartał 2015 w formacie pdf


Informacja dodatkowa za I kwartał 2015 w formacie pdf