Krakchemia S.A


30.12.2016 PODPISANIE ANEKSU DO UMOWY KREDYTOWEJ Z MBANK S.A.
30.12.2016 ZAWARCIE ZNACZĄCEJ UMOWY
30.11.2016 ZAWIADOMIENIE O NABYCIU AKCJI PRZEZ PODMIOT BLISKO ZWIĄZANY Z OSOBĄ PEŁNIĄCĄ OBOWIĄZKI ZARZĄDCZE
30.11.2016 NABYCIE AKCJI SPÓŁKI ORAZ ZMIANA UDZIAŁU W OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW
29.11.2016 PODPISANIE ANEKSU DO UMOWY KREDYTOWEJ Z MBANK S.A.
23.11.2016
21.11.2016
ZAWIADOMIENIE O NABYCIU AKCJI PRZEZ PODMIOT BLISKO ZWIĄZANY Z OSOBĄ PEŁNIĄCĄ OBOWIĄZKI ZARZĄDCZE
21.11.2016
NABYCIE AKCJI SPÓŁKI ORAZ ZMIANA UDZIAŁU W OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW
10.11.2016 PUBLIKACJA RAPORTU KWARTALNEGO ZA III KWARTAŁ 2016 ROKU
25.10.2016
PODPISANIE ANEKSU DO UMOWY KREDYTOWEJ Z MBANK S.A.
24.10.2016
ODSTĄPIENIE OD UMOWY
29.09.2016
PODPISANIE ANEKSU DO UMOWY Z BANK POLSKI KASA OPIEKI S.A.
26.09.2016
ZAWIADOMIENIE O ZBYCIU AKCJI PRZEZ PODMIOT BLISKO ZWIĄZANY Z OSOBĄ PEŁNIĄCĄ OBOWIĄZKI ZARZĄDCZE
26.09.2016
ZAWIADOMIENIE O NABYCIU AKCJI PRZEZ PODMIOT BLISKO ZWIĄZANY Z OSOBĄ PEŁNIĄCĄ OBOWIĄZKI ZARZĄDCZE
20.09.2016
ZAWIADOMIENIE W SPRAWIE ZMNIEJSZENIA UDZIAŁU W OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI
19.09.2016
ZAWIADOMIENIE W SPRAWIE ZBYCIA AKCJI SPÓŁKI ORAZ ZMNIEJSZENIA UDZIAŁU W OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI
19.09.2016
ZAWIADOMIENIE W SPRAWIE ZMIANY UDZIAŁU W OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI
13.09.2016
NABYCIE AKCJI SPÓŁKI ORAZ ZMIANA UDZIAŁU W OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW
09.09.2016
ZAWIADOMIENIE W SPRAWIE ZMNIEJSZENIA UDZIAŁU W OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI
26.08.2016
ZMIANA STATUTU SPÓŁKI. TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI
26.08.2016
PODPISANIE ANEKSU DO UMOWY KREDYTU W FORMIE LIMITU KREDYTOWEGO WIELOCELOWEGO Z POWSZECHNĄ KASĄ OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA
25.08.2016
PUBLIKACJA RAPORTU ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU
23.08.2016
ZAWIADOMIENIE W SPRAWIE ZWIĘKSZENIA UDZIAŁU W OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI
28.07.2016
ZMIANA TERMINU PRZEKAZANIA RAPORTU PÓŁROCZNEGO ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2016 ROKU
15.07.2016
PODPISANIE ANEKSU DO UMOWY KREDYTU W FORMIE LIMITU KREDYTOWEGO WIELOCELOWEGO Z POWSZECHNĄ KASĄ OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA
06.07.2016
ZAWARCIE UMOWY O LINIĘ FACTORINGU ODWROTNEGO ORAZ DOKUMENTÓW ZABEZPIECZENIA
04.07.2016
WYBÓR PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH SPÓŁKI
02.07.2016
WPROWADZENIE INDYWIDUALNEGO STANDARDU RAPORTOWANIA KRAKCHEMIA SA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE
28.06.2016
WYKAZ AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH CO NAJMNIEJ 5% GŁOSÓW NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU KRAKCHEMIA S.A. W DNIU 27 CZERWCA 2016r.
28.06.2016
POWOŁANIE RADY NADZORCZEJ KRAKCHEMIA S.A. NA NOWĄ KADENCJĘ
28.06.2016
WYKAZ UCHWAŁ PODJĘTYCH NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU KRAKCHEMIA S.A. W DNIU 27.06.2016 R.
08.06.2016
PODPISANIE ANEKSU DO UMOWY KREDYTOWEJ Z PKO BP SA
31.05.2016
ZWOŁANIE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA KRAKCHEMIA S.A.
17.05.2016 INFORMACJA OTRZYMANA OD OSOBY OBOWIĄZANEJ DO PRZEKAZANIA INFORMACJI
17.05.2016 ZAWIADOMIENIE W SPRAWIE ZWIĘKSZENIA UDZIAŁU W OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI
17.05.2016
INFORMACJA OTRZYMANA OD OSOBY OBOWIĄZANEJ DO PRZEKAZANIA INFORMACJI
11.05.2016 PUBLIKACJA RAPORTU KWARTALNEGO ZA I KWARTAŁ 2016 ROKU
21.03.2016 POWOŁANIE ZARZĄDU KRAKCHEMIA S.A. NA NOWĄ KADENCJĘ
17.03.2016
PUBLIKACJA RAPORTU ROCZNEGO ZA 2015 ROK
01.03.2016
ZMIANA ZNACZĄCEJ UMOWY
29.01.2016 TERMINY PRZEKAZYWANIA RAPORTÓW OKRESOWYCH W 2016 ROKU
14.01.2016 PODPISANIE ANEKSU DO UMOWY Z BANK POLSKI KASA OPIEKI S.A.

Terminy publikacji raportów okresowych w 2016 roku: 

Marzec

17.03.2016 (czwartek)

Raport roczny za 2015 rok

Maj

11.05.2016 (środa)

Raport za I kwartał 2016 roku

Sierpień

25.08.2016 (czwartek)

Raport za I półrocze 2016 roku

Listopad

10.11.2016 (czwartek)

Raport za III kwartał 2016 roku

 

Na podstawie Art. 159 ust. 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 o obrocie instrumentami finansowymi oraz w świetle harmonogramu publikacji raportów okresowych okresami zamkniętymi są:
 

·       17 styczeń  – 17 marzec 2016

·       27 kwiecień – 11 maj 2016

·       25 lipiec – 25 sierpień 2016

·       27 październik – 10 listopad 2016