Krakchemia S.A


30.03.2018

RAPORT OKRESOWY
SPRAWOZDANIE ROCZNE ZA 2017r

Pismo Prezesa Zarządu w formacie pdf

Sprawozdanie finansowe za 2017 rok w formacie pdf

Sprawozdanie z działalności KRAKCHEMIA S.A. za 2017 rok w formacie pdf

Sprawozdanie zawiera również:
- oświadczenie zarządu podpisane przez wszystkich członków zarządu spółki dotyczące sporządzonego rocznego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności spółki
- oświadczenie zarządu podpisane przez wszystkich członków zarządu spółki dotyczące podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych oraz biegłych rewidentów

Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego przez KRAKCHEMIA S.A. w formacie pdf

Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego za rok 2017 rok w formacie pdf

 

 
24.11.2017

RAPORT OKRESOWY
ZA III KWARTAŁ 2017r

Skrócone sprawozdanie finansowe za III kwartał 2017 w formacie pdf

Informacja dodatkowa za III kwartał 2017 w formacie pdf

 

 

 

 

30.09.2017

RAPORT OKRESOWY
ZA I PÓŁROCZE 2017r

Sprawozdanie finansowe za I półrocze 2017 roku w formacie pdf

Sprawozdanie z działalności KRAKCHEMIA S.A. za I półrocze 2017 roku w formacie pdf


Sprawozdanie zawiera również:
- oświadczenie zarządu dotyczące sporządzonego półrocznego skróconego sprawozdania
  finansowego i sprawozdania z działalności spółki
- oświadczenie zarządu dotyczące podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych oraz
  biegłych rewidentów


Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z przeglądu sprawozdania finansowego za I półrocze 2017 roku w formacie pdf

 

 

 

 

26.05.2017

RAPORT OKRESOWY
ZA I KWARTAŁ 2017r

Sprawozdanie finansowe za I kwartał 2017 w formacie pdf

Informacja dodatkowa za I kwartał 2017 w formacie pdf