Krakchemia S.A

 

DANE FINANSOWE ZAWIERAJĄCE PODSTAWOWE POZYCJE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
ZA ROK 2017

Okres  od 1 stycznia do 31 grudnia 2017

 

 

w tys. PLN

w tys. EUR

 

1

Przychody ze sprzedaży z działalności kontynuowanej

277 960

65 484

2

Zysk operacyjny z działalności kontynuowanej

-8 268

-1 948

3

Zysk przed opodatkowaniem z działalności kontynuowanej

-9 536

-2 247

4

Zysk netto z działalności kontynuowanej

-8 367

-1 971

5

Przepływy pieniężne netto z dz. Operacyjnej

8 476

1 997

6

Przepływy pieniężne netto z dz. Inwestycyjnej

-1 875

-442

7

Przepływy pieniężne netto z dz. Finansowej

-1 701

-401

8

Zmiana netto stanu środków pieniężnych i kredytu w rachunku bieżącym w okresie

4900

1154

9

Średnia ważona liczba akcji w danym okresie (w sztukach)

9 000 000

9 000 000

10

Zysk z działalności kontynuowanej w danym okresie na 1 akcję (w zł / w EUR)

-0,93

-0,22

11

Aktywa razem

129 231

41 688

12

Zobowiązania długoterminowe

3 221

413

13

Zobowiązania krótkoterminowe

55 686

21 991

14

Kapitał własny

70 324

19 284

15

Kapitał zakładowy

9 000

2 112

16

Średnia ważona liczba akcji w danym okresie (w sztukach)

9 000 000

9 000 000

17

Wartość księgowa na 1 akcję (w zł / w EUR)

7,81

1,87

 

Pozycje od 1 do 8 (z rachunku zysków i strat oraz przepływów) obliczono wg kursu stanowiącego średnią arytmetyczną kursów ogłaszanych przez NBP, obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca, który za 12 miesięcy 2017 roku wyniósł: 1 EUR=4,2447 PLN, a za  12 miesięcy 2016 roku wyniósł: 1 EUR=4,3757 PLN.

Zysk z działalności kontynuowanej w danym okresie na 1 akcję = zysk netto z działalności kontynuowanej w okresie / średnia ważona liczba akcji w danym okresie.

Pozycje od 11 do 15 (bilansowe) obliczono wg kursu ogłoszonego przez NBP obowiązującego na 31.12.2017 roku, który wynosił: 1 EUR=4,1709 PLN, na 31.12.2016 który wynosił: 1 EUR=4,4240 PLN

 Wartość księgowa na 1 akcję = kapitał własny / średnia ważona liczba akcji w danym okresie.


 

DANE FINANSOWE ZAWIERAJĄCE PODSTAWOWE POZYCJE
SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

ZA III KWARTAŁ 2017

Okres  od 1 stycznia do 30 września 2017

 

 

w tys. PLN

w tys. EUR

 

1

Przychody ze sprzedaży z działalności kontynuowanej

223 770

52 570

2

Zysk operacyjny z działalności kontynuowanej

-1 034

-243

3

Zysk przed opodatkowaniem z działalności kontynuowanej

-1 953

-459

4

Zysk netto z działalności kontynuowanej

-1 598

-375

5

Przepływy pieniężne netto z dz. Operacyjnej

7 369

1 731

6

Przepływy pieniężne netto z dz. Inwestycyjnej

-1 868

-439

7

Przepływy pieniężne netto z dz. Finansowej

-1 219

-286

8

Zmiana netto stanu środków pieniężnych i kredytu w rachunku bieżącym w okresie

4 282

1 006

9

Średnia ważona liczba akcji w danym okresie (w sztukach)

9 000 000

9 000 000

10

Zysk z działalności kontynuowanej w danym okresie na 1 akcję (w zł / w EUR)

-0,18

-0,04

11

Aktywa razem

140 982

32 717

12

Zobowiązania długoterminowe

2 423

562

13

Zobowiązania krótkoterminowe

64 788

15 035

14

Kapitał własny

73 771

17 120

15

Kapitał zakładowy

9 000

2 089

16

Średnia ważona liczba akcji w danym okresie (w sztukach)

9 000 000

9 000 000

17

Wartość księgowa na 1 akcję (w zł / w EUR)

8,20

1,90

 

 

Pozycje od 1 do 8 (z rachunku zysków lub strat oraz przepływów pieniężnych) obliczono wg kursu stanowiącego średnią arytmetyczną kursów ogłaszanych przez NBP, obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca, który za 9 miesięcy 2017 roku wyniósł: 1 EUR=4,2566 PLN, a za  9 miesięcy 2016 roku wyniósł: 1 EUR=4,3688 PLN.

 

Zysk z działalności kontynuowanej w danym okresie na 1 akcję = zysk netto z działalności kontynuowanej w okresie / średnia ważona liczba akcji w danym okresie.

Pozycje od 11 do 15 (bilansowe) obliczono wg kursu ogłoszonego przez NBP obowiązującego na 30.09.2017 roku, który wynosił: 1 EUR=4,3091 PLN, na 31.12.2016 który wynosił: 1 EUR=4,4240 PLN oraz na 30.09.2016 roku który wynosił: 1 EUR=4,312 PLN.

Wartość księgowa na 1 akcję = kapitał własny / średnia ważona liczba akcji w danym okresie.

 

 

 

DANE FINANSOWE ZAWIERAJĄCE PODSTAWOWE POZYCJE
SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

ZA I PÓŁROCZE 2017

Okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2017

 

 

w tys. PLN

w tys. EUR

 

1

Przychody ze sprzedaży z działalności kontynuowanej

159 565

37 568

2

Zysk operacyjny z działalności kontynuowanej

-205

-48

3

Zysk przed opodatkowaniem z działalności kontynuowanej

-733

-173

4

Zysk netto z działalności kontynuowanej

-615

-145

5

Przepływy pieniężne netto z dz. Operacyjnej

5 375

1 265

6

Przepływy pieniężne netto z dz. Inwestycyjnej

-221

-52

7

Przepływy pieniężne netto z dz. Finansowej

-741

-174

8

Zmiana netto stanu środków pieniężnych i kredytu w rachunku bieżącym w okresie

4 413

1 039

9

Średnia ważona liczba akcji w danym okresie (w sztukach)

9 000 000

9 000 000

10

Zysk z działalności kontynuowanej w danym okresie na 1 akcję (w zł / w EUR)

-0,07

-0,02

11

Aktywa razem

146 305

34 616

12

Zobowiązania długoterminowe

1 998

473

13

Zobowiązania krótkoterminowe

70 591

16 702

14

Kapitał własny

73 716

17 441

15

Kapitał zakładowy

9 000

2 129

16

Średnia ważona liczba akcji w danym okresie (w sztukach)

9 000 000

9 000 000

17

Wartość księgowa na 1 akcję (w zł / w EUR)

8,19

1,94

 

Pozycje od 1 do 8 (z rachunku zysków lub strat oraz przepływów pieniężnych) obliczono wg kursu stanowiącego średnią arytmetyczną kursów ogłaszanych przez NBP, obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca, który za 6 miesięcy 2017 roku wyniósł: 1 EUR=4,2474 PLN, a za 6 miesięcy 2016 roku wyniósł: 1 EUR=4,3805 PLN.

Zysk z działalności kontynuowanej w danym okresie na 1 akcję = zysk netto z działalności kontynuowanej w okresie / średnia ważona liczba akcji w danym okresie.

Pozycje od 11 do 15 (bilansowe) obliczono wg kursu ogłoszonego przez NBP obowiązującego na 30.06.2017 roku, który wynosił: 1 EUR=4,2265 PLN, na 31.12.2016 który wynosił: 1 EUR=4,4240 PLN oraz na 30.06.2016 roku który wynosił: 1 EUR=4,4255 PLN.

Wartość księgowa na 1 akcję = kapitał własny / średnia ważona liczba akcji w danym okresie.

 

 

DANE FINANSOWE ZAWIERAJĄCE PODSTAWOWE POZYCJE
SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

ZA I KWARTAŁ 2017
Okres  od 1 stycznia do 31 marca 2017

w tys. PLN

w tys. EUR

 

1

Przychody ze sprzedaży z działalności kontynuowanej

85 641

19 967

2

Zysk operacyjny z działalności kontynuowanej

454

106

3

Zysk przed opodatkowaniem z działalności kontynuowanej

187

44

4

Zysk netto z działalności kontynuowanej

143

33

5

Przepływy pieniężne netto z dz. Operacyjnej

5 923

1 381

6

Przepływy pieniężne netto z dz. Inwestycyjnej

-77

-18

7

Przepływy pieniężne netto z dz. Finansowej

-380

-89

8

Zmiana netto stanu środków pieniężnych i kredytu w rachunku bieżącym w okresie

5 466

1 274

9

Aktywa razem

153 812

36 450

10

Zobowiązania długoterminowe

1 987

471

11

Zobowiązania krótkoterminowe

77 574

18 383

12

Kapitał własny

74 251

17 596

13

Kapitał zakładowy

9000

2 133

14

Średnia ważona liczba akcji w danym okresie (w sztukach)

9 000 000

9 000 000

15

Wartość księgowa na 1 akcję (w zł / w EUR)

8,25

1,96

 

Pozycje od 1 do 8 (z rachunku zysków lub strat oraz przepływów pieniężnych) obliczono wg kursu stanowiącego średnią arytmetyczną kursów ogłaszanych przez NBP, obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca, który za 3 miesiące 2017 roku wyniósł: 1 EUR=4,2891 PLN, a za  3 miesiące 2016 roku wyniósł: 1 EUR=4,3559 PLN.

Zysk z działalności kontynuowanej w danym okresie na 1 akcję = zysk netto z działalności kontynuowanej w okresie / średnia ważona liczba akcji w danym okresie.

Pozycje od 11 do 15 (bilansowe) obliczono wg kursu ogłoszonego przez NBP obowiązującego na 31.03.2017 roku, który wynosił: 1 EUR=4,2198 PLN, na 30.12.2016 który wynosił: 1 EUR=4,4240 PLN oraz na 31.03.2016 roku który wynosił: 1 EUR=4,2684 PLN.

Wartość księgowa na 1 akcję = kapitał własny / średnia ważona liczba akcji w danym okresie.