Krakchemia S.A

27.12.2019   OTRZYMANIE DECYZJI NACZELNIKA MAŁOPOLSKIEGO URZĘDU CELNO – SKARBOWEGO W KRAKOWIE Z DNIA 12 GRUDNIA 2019 R.
28.11.2019   PUBLIKACJA RAPORTU KWARTALNEGO ZA III KWARTAŁ 2019 ROKU
30.09.2019    PUBLIKACJA RAPORTU ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU
26.09.2019   PODPISANIE ANEKSU DO UMOWY KREDYTOWEJ ORAZ ANEKSU DO UMOWY O LIMIT NA GWARANCJE Z ALIOR BANK S.A.
25.09.2019  OTRZYMANIE PRZEZ SPÓŁKĘ PROTOKOŁU  BADANIA KSIĄG W RAMACH POSTĘPOWANIA KONTROLNEGO PROWADZONEGO PRZEZ NACZELNIKA MAŁOPOLSKIEGO URZĘDU CELNO -        SKARBOWEGO W KRAKOWIE
25.09.2019   PODPISANIE ANEKSU DO UMOWY KREDYTOWEJ Z MBANK S.A.
29.07.2019   PODPISANIE ANEKSU DO UMOWY KREDYTOWEJ ORAZ ANEKSU DO UMOWY O LIMIT NA GWARANCJE Z ALIOR BANK S.A.
26.07.2019   PODPISANIE ANEKSU DO UMOWY KREDYTOWEJ Z MBANK S.A.
17.07.2019   OTRZYMANIE DECYZJI NACZELNIKA MAŁOPOLSKIEGO URZĘDU CELNO – SKARBOWEGO W KRAKOWIE Z DNIA 3 LIPCA 2019 R.
01.07.2019   OTRZYMANIE DECYZJI NACZELNIKA MAŁOPOLSKIEGO URZĘDU CELNO – SKARBOWEGO W KRAKOWIE Z DNIA 28 CZERWCA 2019 R.
28.06.2019   ZAWARCIE ANEKSU DO UMOWY KREDYTOWEJ Z ALIOR BANK SA
28.06.2019   PODPISANIE ANEKSU DO UMOWY KREDYTOWEJ Z MBANK S.A.
25.06.2019  WYKAZ AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH CO NAJMNIEJ 15% GŁOSÓW NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU KRAKCHEMIA S.A. W DNIU 25 CZERWCA 2019r.
29.05.2019   ZWOŁANIE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA KRAKCHEMIA S.A
29.05.2019  PUBLIKACJA RAPORTU KWARTALNEGO ZA I KWARTAŁ 2019 ROKU
28.05.2019   WYGAŚNIĘCIE KREDYTU NA SKUTEK SPŁATY ZE SPRZEDAŻY PRZEDMIOTU ZASTAWU
27.05.2019   PODPISANIE ANEKSU DO UMOWY FAKTORINGU
27.05.2019   PODPISANIE POROZUMIENIA DO UMOWY O LINIĘ FAKTORINGOWĄ Z PRAWEM REGRESU W OBROCIE KRAJOWYM
27.05.2019   PODPISANIE ANEKSU DO UMOWY LINII WIELOCELOWEJ
15.05.2019   PODPISANIE ANEKSU DO UMOWY LINII WIELOCELOWEJ
15.05.2019   ZAWARCIE ANEKSU DO UMOWY KREDYTOWEJ I ANEKSU UMOWY O   LIMIT NA GWARANCJE Z ALIOR BANK SA
15.05.2019   PODPISANIE ANEKSU DO UMOWY KREDYTOWEJ Z MBANK S.A.
30.04.2019   PUBLIKACJA RAPORTU ROCZNEGO ZA 2018 ROK
23.04.2019   ZAWARCIE ANEKSU DO UMOWY KREDYTOWEJ
18.04.2019   PODPISANIE ANEKSU DO UMOWY KREDYTOWEJ Z MBANK S.A
17.04.2019   PODPISANIE ANEKSU DO UMOWY LINII WIELOCELOWEJ
15.04.2019  PODPISANIE ANEKSU DO UMOWY KREDYTOWEJ Z MBANK S.A.
15.04.2019  ZAWARCIE ANEKSU DO UMOWY KREDYTOWEJ I ANEKSU DO UMOWY O LIMIT NA GWARANCJE Z ALIOR BANK SA
29.03.2019  WSTĘPNE WYNIKI FINANSOWE ZA 2018 ROK
25.03.2019  ZAWARCIE ANEKSU DO UMOWY KREDYTOWEJ Z ALIOR BANK SA
21.03.2019  POWOŁANIE ZARZĄDU KRAKCHEMIA S.A. NA NOWĄ KADENCJĘ
13.03.2019  PODPISANIE ANEKSU DO UMOWY KREDYTOWEJ Z MBANK S.A.
28.02.2019  ZAWARCIE ANEKSU DO UMOWY KREDYTOWEJ Z ALIOR BANK SA
27.02.2019  PODPISANIE ANEKSU DO UMOWY LINII WIELOCELOWEJ
27.02.2019  PODPISANIE ANEKSU DO UMOWY O LINIĘ FAKTORINGOWĄ Z PRAWEM REGRESU W OBROCIE KRAJOWYM
30.01.2019  TERMINY PRZEKAZYWANIA RAPORTÓW OKRESOWYCH W 2019

 

 Terminy publikacji raportów okresowych w 2019 roku: 

KWIECIEŃ

30.04.2019 (WTOREK)

RAPORT ROCZNY ZA 2018 ROK

MAJ

29.05.2019 (ŚRODA)

RAPORT ZA I KWARTAŁ 2019 ROKU

WRZESIEŃ

30.09.2019 (PONIEDZIAŁEK)

RAPORT ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

LISTOPAD

28.11.2019 (CZWARTEK)

RAPORT ZA III KWARTAŁ 2019 ROKU

 Krakchemia S.A. w  odniesieniu do terminów publikacji raportów okresowych w 2019 roku, na podstawie art. 19 ust. 11 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE - informuje, iż w 2019 roku obowiązują następujące okresy zamknięte:

  • 31 marzec – 30 kwietnia 2019
  • 29 kwiecień – 29 maj 2019
  • 31 sierpień – 30 wrzesień 2019
  • 29 październik – 28 listopad 2019