Krakchemia S.A

26.11.2020 PUBLIKACJA RAPORTU KWARTALNEGO ZA III KWARTAŁ 2020 ROKU

5.10.2020 OTRZYMANIE POSTANOWIENIA WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO W KRAKOWIE O WSTRZYMANIU WYKONANIA ZASKARŻONEJ DECYZJI

01.10.2020 PODPISANIE ANEKSU DO UMOWY KREDYTOWEJ Z MBANK S.A.

30.09.2020 PUBLIKACJA RAPORTU ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU

10.09.2020 ODDALENIE SKARG ZŁOŻONYCH PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEZ WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY W KRAKOWIE

02.09.2020 PODPISANIE ANEKSU DO UMOWY UBEZPIECZENIA Z COMPAGNIE FRANCAISE D’ASSURANCE POUR LE COMMERCE EXTERIEUR (COFACE)

14.07.2020  UTRZYMANIE W MOCY DECYZJI NACZELNIKA MAŁOPOLSKIEGO URZĘDU CELNO-SKARBOWEGO W KRAKOWIE Z DNIA 12 GRUDNIA 2019 R.

10.07.2020  WYBÓR PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH SPÓŁKI

1.07.2020    OTRZYMANIE DWÓCH POSTANOWIEŃ WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO W KRAKOWIE O WSTRZYMANIU WYKONANIA  ZASKARŻONYCH DECYZJI

30.06.2020  ZMIANY W SKŁADZIE RADY NADZORCZEJ – ODWOŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI ORAZ POWOŁANIE DWÓCH NOWYCH CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ KRAKCHEMIA S.A.

30.06.2020  ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY KRAKCHEMIA S.A. W DNIU 30.06.2020 R.

29.06.2020   PODPISANIE ANEKSU DO UMOWY KREDYTOWEJ Z MBANK S.A.

02.06.2020   OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA KRAKCHEMIA S.A. ORAZ PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE KRAKCHEMIA S.A.

28.05.2020 PUBLIKACJA RAPORTU KWARTALNEGO ZA I KWARTAŁ 2020 ROKU

29.04.2020 PUBLIKACJA RAPORTU ROCZNEGO ZA 2019 ROK

27.04.2020   WSTĘPNE WYNIKI FINANSOWE ZA 2019 ROK

31.03.2020  PODPISANIE ANEKSU DO UMOWY KREDYTOWEJ Z MBANK S.A.

24.03.2020  UTRZYMANIE W MOCY DECYZJI NACZELNIKA MAŁOPOLSKIEGO URZĘDU CELNO – SKARBOWEGO W KRAKOWIE Z DNIA 3 LIPCA 2019 R. 

06.03.2020  PODPISANIE ANEKSU DO UMOWY KREDYTOWEJ Z ALIOR BANK S.A.

20.02.2020 PODPISANIE ANEKSU DO UMOWY O LIMIT NA GWARANCJE Z ALIOR BANK S.A.

29.01.2020  TERMINY PRZEKAZYWANIA RAPORTÓW OKRESOWYCH W 2020 ROKU

7.01.2020  INFORMACJA O ROZWIĄZANIU UMOWY ANIMATORA EMITENTA

7.01.2020  INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU OKRESOWEGO ZA III KWARTAŁ 2019

 Terminy publikacji raportów okresowych w 2020 roku: 

Kwiecień

29.04.2020 (środa)

Raport roczny za 2019 rok

Maj

28.05.2020 (czwartek)

Raport za I kwartał 2020 roku

Wrzesień

30.09.2020 (środa)

Raport za I półrocze 2020 roku

Listopad

26.11.2020 (czwartek)

Raport za III kwartał 2020 roku

                                                                                                    

Krakchemia S.A. w  odniesieniu do terminów publikacji raportów okresowych w 2020 roku, na podstawie art. 19 ust. 11 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE - informuje, iż w 2020 roku obowiązują następujące okresy zamknięte:

  • 30 marzec – 29 kwiecień 2020
  • 28 kwiecień – 28 maj 2020
  • 31 sierpień – 30 wrzesień 2020
  • 27 październik – 26 listopad 2020