Krakchemia S.A

CENTRALA KRAKÓW

ul. Powstania Listopadowego 14 30-298 Kraków
tel. (012) 652 20 00
fax.(012) 652 20 01
NIP: 945-19-23-562