Krakchemia S.A

NazwaCzystość OpakowanieKarta produktuKod
Kwas octowy 99.5% Truciznaczda20 l  
Kwas octowy 99.5% Truciznaczda30 l  
Kwas octowy 99.5% Truciznaczda1 l  
Kwas octowy 99.5% Truciznaczda1 l  
Kwas octowy 99.5% Truciznacz1 l  
Kwas octowy 80%cz 30 l

Kwas octowy 80%cz10 l  
Kwas octowy 80%cz 1 l

Kwas octowy 80%cz1 l

Kwas octowy 80%tech.20 kg