Krakchemia S.A

 


 
 
 
STATYSTYKA NOTOWAŃ GIEŁDOWYCH
        październik 2013

SPÓŁKA (EMITENT):
KRAKCHEMIA S.A.
KOD ISIN PW :  
PLKRKCH00019
NAZWA SKRÓCONA PW :
KRAKCHEM
RYNEK NOTOWAŃ :
Podstawowy 5 PLUS
SYSTEM NOTOWAŃ :
Notowania ciągłe
SEKTOR :
Handel hurtowy

Liczba sesji: 23  
Lp
Wyszczególnienie
Wartość
Jednostka
Udział
Pozycja
1
Kurs akcji - maksymalny
7.50
------
------
2
Kurs akcji - minimalny
6.20
------
------
3
Kurs akcji - średni ważony wolumenem
7.06
------
------
4
Kurs akcji - ostatni
7.50
------
------
5
Średni spread ważony obrotami *
127
pkt bazowe
------
92
6
Liczba transakcji na sesję
28
------
0.04%
235
7
Liczba transakcji pakietowych w miesiącu
0
------
------
------
8
Wartość obrotu ogółem
1437
tys. zł
0.01%
282
9
Wartość obrotu w transakcjach pakietowych
0
tys. zł
------
------
10
Średnia wartość obrotu na sesję
62.5
tys. zł
------
------
11
Średnia transakcja
2242
------
327
12
Wolumen obrotu ogółem
203552
akcja
------
------
13
Wolumen obrotu w transakcjach pakietowych
0
akcja
------
------
14
Średni wolumen obrotu na sesję
8850
akcja
------
------
15
Wartość obrotu animatorów rynku
208
tys. zł
-----
94
16
Udział animatorów rynku w obrotach
7.2
%
------
------
17
Wartość obrotu b.m. jako dealerów **
183
tys. zł
------
112
18
Udział dealerów w obrotach
6.3
%
------
------
 
Wskaźniki nie uwzględniają transakcji pakietowych, z wyjątkiem wierszy 7,9 i 13
/* różnica pomiędzy najlepszą ofertą kupna i sprzedaży przed zawarciem transakcji (100 pkt.bazowych = 1%)
/** w tym obroty animatorów emitenta