POLSCY PRODUCENCI

       POCH

       Chempur

 


ZAGRANICZNI PRODUCENCI

 

      Sigma Aldrich, Fluka, Riedel de Haen

      Merck
 

      Applichem: odczynniki cz.d.a., czyste i techniczne, odczynniki farmakopealne, odczynniki biochemiczne,

       odczynniki do mikrobiologii, odczynniki do IPC


     
Alfa Aesar: odczynniki organiczne i nieorganiczne (ponad 30 000 pozycji), katalizatory, kompleksy,

       pochodne fluorowe, silanowe, borowe, chemikalia organiczne klasy R&D, metale


     
Bachem: aminokwasy, pochodne aminokwasów, peptydy

      TCI Europe: odczynniki chemiczne i biochemiczne