Krakchemia S.A

Podstawowe wskaźniki finansowe

Lp.

Nazwa

2007

2006

2005

1

Wskaźnik rentowności operacyjnej aktywów (%)

3,79

5,97

3,21

2

Wskaźnik rentowności sprzedaży (%)

4,88

5,39

5,88

3

Wskaźnik rentowności netto (%)

0,67

0,88

0,31

4

Wskaźnik produktywności aktywów (%)

331,15

403,84

413,03

5

Wskaźnik rentowności majątku ROA (%)

2,23

3,55

1,29

6

Okres spłaty należności (w dniach)

56

50

44

7

Okres rotacji zapasów (w dniach)

25

20

18

8

Wskaźnik płynności finansowej I stopnia

1,6

1,1

1,1

9

Wskaźnik płynności finansowej II stopnia

1,2

0,9

0,8

10

Pokrycie wartości aktywów trwałych kapitałem własnym (%)

290,9

247,0

189,8

11

Zysk netto na 1 akcję

0,28

0,37

0,11