Krakchemia S.A

NazwaCzystość OpakowanieKarta produktuKod
Glikol etylenowy
1 l
Glikol etylenowy10 l
Glikol etylenowy
30 l
Glikol etylenowy
60 kg
Glikol etylenowy
200 kg

Glikol etylenowy
1000 kg

Glixoterm konc. 96%
30 kg, 100kg, 1000kg

Glixoterm Eko konc.
4 l, 30 kg, 100kg, 1000kg

 

GLIXOTERMY są to specjalistyczne koncentratyniezamarzających płynów zawierające inhibitory korozji (zabezpieczająinstalacje przed korozją) oraz inne dodatki zapobiegające wytracaniusię kamienia kotłowego, pienieniu się, przegrzewaniu płynów itp.
Ich roztwory mogą pracować w instalacji bez wymiany przez długi okres czasu.