Krakchemia S.A

Sól w tabletkach CIECH jest idealnym rozwiązaniem dla różnorodnych instalacji wodnych narażonych na działanie twardej wody. Produkt nie zawiera żadnych zanieczyszczeń, a także nie wykazuje oznak szlamowania. Charakterystyczne dla soli tabletkowanej CIECH jest jej równomierne rozpuszczanie, a więc bez widocznego rozpadu na pojedyncze bryłki. Wykorzystanie tabletek chroni funkcyjne elementy systemu (np. zmiękczacz) i uniemożliwia powstawanie tzw. złogów solnych. Produkt ma stosowne uprawnienia do zastosowań w profesjonalnych stacjach uzdatniania i zmiękczania wody.

Obecność w wodzie różnych kationów metali (Mg, Fe, Mn, Ca) oznacza najczęściej wysoką twardość, co wpływa na nieprawidłowe działanie instalacji. Zastosowanie soli tabletkowanej CIECH pozwala na częściowe, a nawet całkowite pozbycie się destrukcyjnych składników i poprawia napięcie powierzchniowe, które ma wpływ na wielkość zużycia płynów i środków wykorzystywanych np. w gospodarstwie domowym (mycie naczyń, pranie itp.). Użycie tabletek solnych do uzdatniania wody kompleksowo zabezpiecza system i w rezultacie podnosi jego walory użytkowe. Charakteryzuje się to brakiem:

  • osadów kamienia w instalacjach, wszelkich urządzeniach oraz na powierzchniach mytych,
  • konieczności odrębnego stosowania tabletek solnych w zmywarkach, pralkach itp.,
  • potrzeby użycia większej ilości środków higienicznych i czyszczących (mydła, szampony, płyny do mycia naczyń i prania itp.).

Poprawne działanie wymienników jonitowych, filtrów multifunkcyjnych oraz zmiękczaczy bez zastosowania soli do uzdatniania i zmiękczania wody nie jest możliwe. To właśnie sól tabletkowana doskonale wpływa na ich regenerację i przynosi wymierne efekty w indywidualnych gospodarstwach domowych, spółdzielniach mieszkaniowych, przedsiębiorstwach z procesami technologicznymi wykorzystującymi wodę, a także w obiektach ogólnodostępnych (szpitale, hale rekreacyjne i sportowe, parki wodne etc.).