Krakchemia S.A

Soda kaustyczna (caustic soda, sodu wodorotlenek) jest związkiem chemicznym, wykorzystywanym w różnych gałęziach przemysłu. Tak szerokie spektrum zastosowań uzyskała dzięki swoim właściwościom.

Przede wszystkim jest ona silnie żrąca, dlatego obchodzenie się z nią wymaga zachowania szczególnej ostrożności oraz odpowiednich środków ochrony osobistej. Opary mogą powodować podrażnienie błon śluzowych, uczucie pieczenia, a także ból i łzawienie oczu. Wniknięcie do przewodu pokarmowego może skutkować dotkliwymi poparzeniami. Należy również unikać kontaktu sody z nieosłoniętą skórą.

Cechą charakterystyczną sody kaustycznej jest dość szybkie absorbowanie dwutlenku węgla z powietrza, które powoduje powstanie warstwy węglanu sodu. Ponadto wodorotlenek sodu w postaci stałej, jest silnie higroskopijny. Z tych powodów substancja ta powinna być przetrzymywana w odpowiednio zabezpieczonych, szczelnych pojemnikach.

Produkt ten dostępny jest pod trzema postaciami:

 • soda kaustyczna mikroperełki
 • soda kaustyczna granulki
 • soda kaustyczna płatki

Za najbardziej wydajną i najtańszą formę sody kaustycznej uznaje się płatki, ponieważ w porównaniu z pozostałymi opcjami najszybciej rozpuszczają się one w wodzie, co dla wielu procesów produkcyjnych ma kluczowe znaczenie. Powstawanie wodnego roztworu, czyli ługu sodowego, jest reakcją silnie egzotermiczną (wydzielającą duże ilości ciepła), dlatego należy pamiętać o przeprowadzaniu jej wyłącznie w kontrolowanych warunkach.

 Tak jak zostało napisane na początku, soda kaustyczna znajduje szerokie zastosowanie w wielu branżach i procesach, kilka z nich wymieniamy poniżej:

 • przemysł farmaceutyczny (produkcja polopiryny, kwasu salicylowego)
 • otrzymywanie szkła wodnego z krzemionki
 • produkcja tłuszczów, mydeł, detergentów
 • bielenie elementów drewnianych
 • bielenie, barwienie i utrwalanie barwnika w przemyśle włókienniczym
 • mycie ścieżek
 • udrażnianie rur
 • usuwanie farb i lakierów
 • przeróbka ropy naftowej, rafinacja olejów
 • przeróbka (alkalizacja) ścieków przemysłowych
 • środek myjąco-dezynfekujący stosowany w mleczarniach, browarach, masarniach, farmach, ogrodnictwie

 

Oferujemy sprawną dostawę substancji nawet w dużych ilościach bezpiecznym środkiem transportu.

 

W przypadku jakichkolwiek pytań zachęcamy do kontaktu.